Sözlük

TerimAçıklama
Arayüz TasarımıKullanıcıların bir sistemi etkileşim yoluyla kullanmasını sağlayan grafik, doküman ve elemanların düzenlenmesi ve görselleştirilmesi süreci.
Bilgi MimarisiBir sistemdeki bilgilerin düzenlenmesi, organize edilmesi ve sunulması süreci; kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştırır.
Bilgi MühendisliğiBilginin toplanması, depolanması, işlenmesi ve iletilmesi süreçleri üzerine odaklanan bir disiplin.
Dokunmatik EtkileşimBir cihaz üzerinde kullanıcıların parmaklarıyla etkileşimde bulunduğu arayüz tasarımı türü; genellikle dokunmatik ekranlarla ilişkilendirilir.
Görsel HiyerarşiBir tasarımda kullanılan öğelerin boyut, renk ve düzen gibi özelliklerinin kullanılarak oluşturulan yapısal düzen.
İnteraktif TasarımKullanıcıların etkileşim halinde olduğu bir arayüz tasarımı türü; kullanıcıların işlevleri gerçekleştirmek için etkileşimde bulunduğu tasarım.
İşlevsellikBir ürünün veya sistemin belirli bir amaca uygun olarak çalışma yeteneği; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilme derecesi.
KullanılabilirlikBir ürünün veya sistemin, kullanıcıların belirli bir görevi etkili bir şekilde ve verimli bir biçimde yapmalarını kolaylaştırma derecesi.
Kullanıcı Ara yüzü (UI)Bir kullanıcının bir cihaz veya uygulama ile etkileşimde bulunduğu grafiksel ve dokunsal unsurların bütünü.
Kullanıcı Deneyimi (UX)Kullanıcıların bir ürün veya hizmeti kullanırken yaşadığı deneyim; kullanıcıların hisleri, düşünceleri ve tepkileri.
Kullanıcı Geri BildirimiKullanıcıların bir ürün veya hizmet hakkındaki düşüncelerini ve deneyimlerini paylaştıkları geri bildirimler.
Kullanıcı TestiGerçek kullanıcıların bir ürünü veya sistemi kullanarak geribildirim sağladığı test süreci.
PrototipBir tasarımın erken aşamalarında oluşturulan ve fikirleri görselleştirmek için kullanılan model veya örnek.
UI/UX TasarımcısıArayüz tasarımı ve kullanıcı deneyimi konularında uzmanlaşmış kişi; kullanıcı dostu ve çekici arayüzler oluşturmak için çalışır.
User FlowKullanıcıların bir ürün veya servisi kullanırken izlediği adımların diyagram veya görsel temsili.
WireframeBir web sitesi veya uygulamanın yapısını göstermek için kullanılan basit, temel ve genellikle siyah-beyaz çizimler.
Arayüz Tasarımı Sözlüğü